18 січня 2022 року (0532) 59-42-70 Мапа сайту

    Робота кафедри фізичного виховання та здоровʼя, фізичної терапії, ерготерапії з спортивною медициною та фізичною реабілітацією регламентована законами України "Про вищу освіту", "Про овіту", Положенням про організацію освітнього процесу Полтавського державного медичного університету та Статуту університету.

Згідно навчальних планів на кафедрі викладаються такі дисципліни:

навчальна дисципліна "Фізичне виховання"

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів медичного факультету №1 за спеціальністю 222 "Медицина" (2, 4 семестри);

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів медичного факультету №2 за спеціальністю 228 "Педіатрія" (2, 4 семестри);

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів стоматологічного факультету  за спеціальністю 221 "Стоматологія" (1, 3 семестри);

- здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІ курсів навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 223 "Медсестринство", професійна кваліфікація "Медична сестра" (1, 2,3,4 семестри);

- здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти І-ІІІ курсів навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 223 "Медсестринство", професійна кваліфікація "Парамедик" (1, 2, 3,4,5,6 семестри).

 навчальна дисципліна "Фізична реабілітація, спортивна медицина"

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів медичного факультету №1 за спеціальністю 222 "Медицина" (8 семестр.);

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів стоматологічного факультету  за спеціальністю 221 "Стоматологія" (7 семестр).

навчальна дисципліна "Фізична та реабілітаційна медицина. Спортивна медицина з урахуванням особливостей дитячого віку"

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів медичного факультету №2 за спеціальністю 228 "Педіатрія" (8 семестр).

навчальна дисципліна "Медична та соціальна реабілітація"

- здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (заочна (дистанційна) форма навчання) ІІ курс навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 223 "Медсестринство"           (4 семестр);

- здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти (заочна (дистанційна)  форма навчання) І курс навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 229 "Громадьське здоровʼя "    (2 семестр).

навчальна дисципліна "Основи лікувально-оздоровчого масажу"

- здобувачам першого (бакалаврського) рівня ІІ курсу навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 223 "Медсестринство", професійна кваліфікація "Медична сестра" ( 3 семестр);

- здобувачам першого (бакалаврського) рівня ІІ курсу навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю 223 "Медсестринство", професійна кваліфікація "Парамедик" (4 семестр).

Підготовлено 14 навчально-методичних видань:

 • Довідник основних нормальних лабораторних та функціональних показників здорових людей різних вікових категорій: навчальний посібник / Бойко Д.М., Бойко М.Г., Бойко О.С. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. - 152 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Психофізична підготовка студентів вищих медичних навчальних закладів: навчально-методичний посібник / Губка П.І., Римар М.П., Петришин О.В. - Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 112 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів дихання на амбулаторному етапі : навчальний посібник / Бойко М.Г., Бойко Д.М., Вородюхіна А.К. [та інш.] – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 99 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Алгоритм діагностики і лікування захворювань респіраторної системи: туберкульозу, саркоїдозу та хронічного обструктивного захворювання легень: навчальний посібник / Бойко М.Г., Бойко Д.М., Вородюхіна А.К. [та інш.] – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 119 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Саркоїдоз: клініка, діагностика, лікування: навчально-методичний посібник / Бойко Д.М., Бойко М.Г. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. - 96 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Збірник функціональних проб і тестів для дослідження функціонального стану організму людини: навчально-методичний посібник / Губка П.І., Лупало О.В., Копчикова С.Г., Сосненко Є.П., Страшко Є.Ю., Кравченко І.П. - під ред. Бойка Д.М. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – 122 с. (ЦМК з ВМО МОЗ України)
 • Гігієна фізичного виховання та занять спортом: навчально-методичний посібник / Донченко В.І., Лупало О.В., Ємець А.В., Погребняк О.І., Калашник В.М. – Полтава: Копі-Центр, 2015. – 97 с. (ЦМК МОН України)
 • Загальні основи фізичної реабілітації та спортивної медицини з елементами фармакологічної та нутрітивної підтримки спортсменів: навчальний посібник / Бойко Д.М., Бойко М. Г., Бойко О.С., Чорнуха В.Л. – Полтава, 2015. - 60 с. ( ЦМК УМСА)
 • Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів-медиків: навчально-методичний посібник / П.І.Губка, Д.М.Бойко. – Полтава: Вид. Шевченко Р.В., 2016. – 121 с. (затверджено ЦМК УМСА)
 • Формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно зорієнтованого фізичного виховання: навчальний посібник / П.В.Хоменко, А.Л. Гавриш. – Полтава: Вид. Шевченко Р.В., 2016. – 132 с. (ЦМК ПНПУ ім. В.Г. Короленка, УМСА)
 • Общие основы физической реабилитации и спортивной медицины с элементами фармакологической и нутритивной поддержки спортсменов: учебное пособие /Д.Н.Бойко, Н.Г.Бойко, О.С.Бойко, В.Л. Чорнуха. – Полтава, 2017. – 64 с. (затверджено ЦМК УМСА)
 • Донченко В.І. ,Ємець А.В.,  Скріннік Є.О.  Характеристика фізичних якостей. Методика виконання вправ:  навч.- методичний посібник. – Полтава,  2018. – 130 с.

 • Петришин О.В., Шаповал Є.Ю. Футбол: від початківця до професіонала: навч.  посібник для студентів закладів вищої освіти. – Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. – 118 с.

 • Бронхіальна астма : адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Асоц. фтизіатрів і пульмонологів України ; уклад. : Ю. І. Фещенко, Д. М. Бойко, В. К. Гаврисюк [та ін.]. - Вид. офіц. - Київ : НАМН України, 2019. - 113 с.

На кафедрі велика увага приділяється оптимізації навчального процесу в конексті набуття необхідних професійних навичок відповідно до профілю діяльності. Ці питання неодноразово розглядались на кафедральних та методичних засіданнях кафедри, доповідались на центральній та циклових комісіях, радах факультету.

Питання навчально-методичної роботи співробітники кафедри постійно висвітлюють у матеріалах навчально-методичних конференцій. Завідувач кафедрою є членом циклової методичної комісії академії.