18 січня 2022 року (0532) 59-42-70 Мапа сайту
Бойко Дмитро Миколайович

Бойко Дмитро Миколайович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

2003 рік - Вища освіта (Українська медична стоматологічна академія)

2008 рік - Кандидат медичних наук. Тема дисерації:  «Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко - імунологічних варіантів перебігу» за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.

2013 рік - Доктор медичних наук. Тема дисертації: “Клініко-експериментальне обґрунтування диференційованої корекції запалення та обміну сполучної тканини при бронхообструктивних та інтерстиціальних захворюваннях органів дихання” за спеціальністю – 14.01.27 – пульмонологія.

Член Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, Європейського респіраторного товариства, Української асоціації сонного апное, Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України, Асоціації хіміотерапевтів України.

Автор 125 наукових та навчально-методичних праць, 10 деклараційних патентів на винахід, 2 інформаційних листів. Співавтор 14 посібників, включаючи Національні рекомендації для лікування броніальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, 2 методичних посібників, зокрема, один з них для пацієнтів.

dim.xata@gmail.com


Донченко Вікторія Іванівна

Донченко Вікторія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 році закінчила Харківський державний інститут фізичної культури, за спеціальністю фізичне виховання та спорт. 

У 2016 році захищена дисертаційна робота на тему «Методика навчання здоровʼязбережувальних технологій студентів медичного університету». 

Завідувачка навчальної частини кафедри.

Керівник науково-дослідної роботи кафедри «Теоретико-методологічні аспекти здоров’язбережувальних технологій та підвищення рівня фізичної підготовленості засобами фізичного виховання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти».

Автор 32 наукових та науково-методичних робіт, 2 монографій, 2 навчально-методичних посібників.

Член ради із забезпечення якості вищої освіти й освітньої діяльності навчально-наукового медичного інституту Української медичної стоматологічної академії.

Член Федерації ветеранів баскетболу України (ФВБУ).

vik.donchenko@gmail.com


Ємець Анатолій Васильович

Ємець Анатолій Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент 

У 1997 році закінчив біологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка за спеціальністю біологія і фізичне виховання.

Працює в УМСА з 2010 року, викладає предмет «Фізичне виховання»

У 2015 році  захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності».

Має понад 50 публікацій,та є співавтором 2-х навчально-методичних посібників,  1 монграфії.

Коло наукових інтересів:фізичне виховання,фізична реабілітація,педагогіка.

З 2016 року керівник сектору спортивно-оздоровчої роботи  відділу управління освітньо-виховної та гуманітарної роботою з молоддю УМСА.

emecanatolij1974@gmail.com


Петришин Олександр Володимирович

Петришин Олександр Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент 

В 1999 році закінчив Харківський державний інститут фізичної культури де присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Викладач фізичного виховання, тренер з футболу». З цього ж року працює в Українській медичній стоматологічній академії м. Полтава.

В 2017 році (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) захистив дисертацію на тему: «Методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів», за спеціальністю 13.00.02 Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. В 2018 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини. 11 грудня 2019 року присвоєно вчене звання доцента.

Відповідальний за виховну роботу кафедри.

Написано та опубліковано 34 наукові роботи, 4-навчальних посібників та 1-патент на корисну модель: тренажер для силових вправ та витягнення хребта.    

oleksandrpetrishin@gmail.com


Страшко Євген Юрійович

Страшко Євген Юрійович

кандидат медичних наук, доцент 

Закінчив УМСА, 1995, лікувальний факультет.
1995-1997, УМСА – проходження інтернатури з лікувальної фізкультури та спортивної медицини.
2005-2007 – навчання в клінічній ординатурі з  ЛФК та спортивної медицини УМСА.
2007-2008 – стажування в ЄС (Естонія) за фахом ФРМ.

Дисертація на тему: «Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії з ЛФК.

Громадська активність: УА ЛФК СМ, ГО УТФРМ, УА ОМТ.

evgendok1904@gmail.com


Cкріннік Євгенія Олександрівна

Cкріннік Євгенія Олександрівна

кандидат педагогічних наук , доцент 

У 2009 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія та мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя хореографії, етики і естетики та англійської мови і зарубіжної літератури. У тому ж році закінчила магістратуру та отримала диплом "Магістра хореографії".

У 2016 році здобула другу вищу освіту та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фізична реабілітація» - галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини (Полтавський інституті економіки і права вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»). 

Майстер спорту України зі спортивних танців (з 2002 року). 

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 13.00.07. - «Теорія і методика виховання». Тема дисертації: "Підготовка майбутнього вчителя до формування сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів". У рамках дисертаційного дослідження було розроблено та впроваджено спецкурс «Основи підготовки майбутніх лікарів сімейної медицини до формування сімейних цінностей здорового способу життя».

У 2018 році отримала вчене звання доцента.

Автор понад 40 друкованих праць.

evgenia.skrinnik@gmail.com


Жамардій Валерій Олександрович

Жамардій Валерій Олександрович

доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана медичного факультету № 2

У 2011 році закінчив з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Управління проектами». 

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять пауерліфтингом».

У 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів».

У 2017 році закінчив з відзнакою Полтавський інститут економіки і права університету «Україна» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

У 2018 році закінчив з відзнакою Полтавський національний педагогічний університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

У 2020 році закінчив Полтавський інститут економіки і права університету «Україна» за спеціальністю «Філологія».

Автор 142 наукових праць.

Майстер спорту України з пауерліфтингу.

Член редакційної колегії наукових журналів «Витоки педагогічної майстерності» й «Естетика і етика педагогічної дії».

Член відділу управління освітньо-виховної та гуманітарної роботи з молоддю УМСА.

Голова Ради із забезпечення якості вищої освіти й освітньої діяльності медичного факультету № 2.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Нагороджений знаком «Відзнакою ректора» Української медичної стоматологічної академії.

shamardi@ukr.net


Сосненко Євген Павлович

Сосненко Євген Павлович

старший викладач

Навчався в Дніпропетровському державного інституті фізичної культури. З 1987 року був зарахований на посаду викладача кафедри фізичного виховання, з 1997 року – ст. викладач Полтавського медичного стоматологічного інституту. Опублікував 9 навчально – методичних видань.

sosnenkoevgen672@gmail.com 


Гончар Ольга Олександрівна

Гончар Ольга Олександрівна

 асистент кафедри

 

Закінчила з відзнакою у 1998 році медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю "лікувальна справа". Пройшла інтернатуру за фахом «терапія» у 1998-1999 рр. 2020 рік спеціалізація за фахом «Фізична реабілітаційна медицина». З 2019 року- асистент кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапіі, ерготерапіі з спортивною медициною та фізичною реабілітацією. Відповідальна за наукову роботу кафедри.

 ol.gonchar19@gmail.com.


Шкурупій Олена Іванівна

Шкурупій Олена Іванівна

асистент кафедри

Лікар-спеціаліст за фахом "ЛФК", "Терапія". Закінчила лікувальний факультет УМСА в 2010 р. З 2010 по 2012 рр. навчалася в інтернатурі за фахом "Терапія".

Працює на кафедрі з 2018 року. Проводить cемінарські та практичні заняття.
Виконує обов’язки куратора студентської наукової групи.
Керівник соціального проекту « Ти Можеш Все!»
Виконує лікувально-консультативну роботу в відділенні реабілітації хворих з порушенням опорно-рухового апарату КП "ОКЛ ВЛД ПОР".
З 2019 р. аспірант заочної форми навчання. Спеціальність-227 "Фізична терапія, ерготерапія" кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології" Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, м. Дніпро. Тема кандидатської дисертаційної роботи: "Фізична терапія рухових розладів при ендопротезуванні кульшового суглобу у хворих з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу".
Пройшла наукове стажування по «Реабілітаційній медицині» Зальцбург,
Австрія (08.12.19.-14.12.19).

gagayzka@gmail.com


Люблінська Ірина Олександрівна

Люблінська Ірина Олександрівна

асистент кафедри

У 2016 році закінчила з відзнакою медичний факультет №1 Української медичної стоматологічної
академії. З 2016 по 2018 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2020
році прийнята на посаду асистента кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії,
ерготерапії з спортивною медициною та фізичною реабілітацією.
У 2020 році успішно склала Aptis test з англійської мови та отримала сертифікат рівня С1.
2021 рік – отримала спеціалізацію за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина».
Є членом асоціації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» та «International
Society of Physical and Rehabilitation Medicine»
Керівник ансамблю бально-спортивного танцю «Орхідея» на базі Полтавського державного
медичного університету.

liublinskaya@ukr.net


Кравченко Інна Павлівна

Кравченко Інна Павлівна

лаборант кафедри

Працює на кафедрі з 1994 року.

Білуха Тетяна Романівна

Білуха Тетяна Романівна

лаборант кафедри

Працює на кафедрі з 2016 року.

Дьяченко Анастасія Олександрівна

Дьяченко Анастасія Олександрівна

лаборант кафедри

Працює на кафедрі з 2017 року.